นับหนึ่งเป็นศูนย์ (Vision Zero-Toward zero traffic accident) | นพ.วิทยา ชาติบัญชาชัย | TEDxKhonKaen

นายแพทย์วิทยา ชาติบัญชาชัย ผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือขององค์การอนามัยโลกด้านการป้องกันอุบัติเหตุ

ได้เป็น Speaker ได้บรรยาย ให้ทุกคนได้ตระหนักถึงปัญหาอบุัติเหตุทางถนน ซึ่งประเทศไทยเรา ขึ้นเป็นอันดับ1 ของโลก

ในเวที TEDxKhonKaen ซึ่งได้จัดขึ้นวันที่ 7 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา และได้เผยแพร่ใน Youtube

คลิกเพื่อดูคลิปที่นี่