ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำรูปแบบอำนวยการทางการแพทย์ศูนย์รับแจ้งเหตุและประสานงานเขตสุขภาพที่ 7

ในวันที่ 8-9 ธันวาคา 2565 โรงพยาบาลขอนแก่น ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำรูปแบบอำนวยการทางการแพทย์ศูนย์รับแจ้งเหตุและประสานงานเขตสุขภาพที่ 7
ณ โรงแรมดิอิมพีเรียลภูแก้วฮิลล์ รีสอร์ท อำดภอเข้าค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

ประกอบด้วย โรงพยาบาลขอนแก่น โรงพยาบาลมหาสารคาม โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

โดยมี แพทย์ พยาบาล นักวิชาการ และบุคลากรทางการแพทย์ ในสายงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจำนวน 50 คน

วัตถุประสงเพื่อ ให้ประชาชนเข้าถึงการรับบริการการแพทย์ฉุกเฉินได้ทั่วถึงอย่างมีคุณภาพและร่วมกันพัฒนาระบบการอำนวยการทางการแพทย์และการรับแจ้งเหตุให้ทันสมัยอย่างมีประสิทธิภาพ