วิธีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ เครือข่ายกู้ชีพจังหวัดขอนแก่น

ศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัดร่วมกับกลุ่มงานเวศศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น ได้จัดประชุมเตรียมความพร้อม รับผู้ป่วยอุบัติเหตุ-ผู้ป่วยฉุกเฉินและสาธารณะภัย การดูแลและการส่งต่อผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน โดย โรงพยาบาลจิตเวชราชนครินทร์ขอนแก่น กฏหมายที่เกี่ยวข้องในการขับรถพยาบาลและการตัดแต้มใบขับขี่ โดยผู้กำกับการ 4 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 ประกอบด้วย โรงพยาบาลขอนแก่น โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลเอกชน กู้ภัย กู้ชีพตำบล ทุกแห่งที่ขึ้นทะเบียนในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน และได้มอบของที่ละลึกเพื่อเป็นขวัญ กำลังใจในการปฏิบัิหน้าที่ ในวันที่ 28 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมศรีจันทร์ โรงแรมเจริญธาณี ขอนแก่น