เตรียมความพร้อม รับสถาณการณ์สาธารณภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 ในเขตโซนอำเภอเมืองขอนแก่น

ศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัดร่วมกับกลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น ได้จัดการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรับ สถาณการณ์สาธารณภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 ประกอบด้วย โรงพยาบาลรัฐ โรงพยาบาลเอกชน กู้ภัย กู้ชิพตำบลทุกตำบล ได้กำหนดแนวทางร่วมกัน ในการออกรับผู้ป้วยอุบัติเหตุ-ผู้ป่วยฉุกเฉิน และมอบของที่ระลึกเพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติงาน ในวันที่ 27 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมหลังเมือง โรงแรมเริญธาณี ขอนแก่น