ขับเคลื่อนเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ตำบลท่าพระ

ศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤติบำบัด โรงพยาบาลขอนแก่น มีบทบาทสำคัญ ในการขับเคลื่อนอุบัติเหตุ ภายในจังหวัด การรวบรวมและจัดการข้อมูล สอบสวนอุบัติเหตุในพื้นที่ อำเภอเมือง และร่วมภาคีเครือข่ายในการแก้ไข เพื่อลดอุบัติเหตุ ทางถนน ได้รับประสานร่วมประชุม ศปถ ตำบล ซึ่งจากสถิติที่ผ่านมา ปี 2566 มีอัตราการเสียชีวิต อันดับ 3 ในอำเภอเมือง จำนวน 10 ราย เทศบาลท่าพระ จึงเป็นพื้นที่ นำร่องในการดำเนินการ ขับเคลื่อนเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนน โดยนายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ ได้ดำเนินการ วิเคราะห์ จุดเสี่ยง จำนวน 4 จุด ตลอดจน หาแนวทางการแก้ไข ร่วมกับ ภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย ตำรวจ แขวงการทางชนบท ถนน และผู้นำท้องถิ่น ซึ่งภายในพื้นที่ มีผู้บริหารของ เทศบาลท่าพระ และ อบต. ท่าพระเข้าร่วมวิเคราะห์ความเสี่ยงและ แนวทางการแก้ไข