ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 6 กันยายน 2565

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดขอนแก่น

6 กันยายน 2565 เวลา13.00-16.00 ณ ห้องประชุมพระธาตุ

โดยมีวาระก่อนการประชุม พิธีมอบอุปกรณ์การแพทย์ แก่เครือข่าย

โดย นายสิทธิกุล คำภูวงศ์ รองนายกเทศมนตรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

กล่าวรายงาน โดย นพ ธวัชชัย อิ่มพูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านบริการตติยภูมิขั้นสูง ฯ

อุปกรณ์ที่มอบประกอบไปด้วย เฝือกดามคอ( Hard collar ) ชุดไม้ดามแขนขา พร้อมกระเป๋า ( Splint Bag )

ผ้าปู คลุมผู้ป่วยฉุกเฉิน กระเป๋าปฐมพยาบาล ( First AID Bag)

แก่เครือข่าย 242 หน่วย เพื่อใช้ประโยชน์ในการออกปฏิบัติการ ณ จุดเกิดเหตุ