โครงการ จิตอาสา CPR เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเศก จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2565

โครงการ จิตอาสา CPR เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเศก จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2565
วันที่ 7 กันยายน 2565 เวลา 09.00-16.30 ห้องประชุมแก่นเมือง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

โดย พลตำรวจตรีนายแพทย์โสภณ กฤษณะรังสรรค์ เลขานุการคณะทำโครงการสนับสนุนฝึกอบรมและปฐมพยาบาลช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

โดย นายพันธ์เทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ประธานในพิธี
การอบรม การช่วยฟื้นคืนชีพ ( CPR)ภาวะสำลักและการช่วยเหลือ ผู้ใหญ่ เด็กโต และเด็กทารก การใช้เครื่องกระตุกหัวใจ