ให้ความรู้ การฝึกช่วยฟื้นคืนชีพ ขั้นพื้นฐาน สำหรับประชาชน ( ปั้มหัวใจ ใครๆ ก็ทำเป็น ) ที่วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

ปั้มหัวใจ ใครๆ ก็ทำเป็น ศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด โรงพยาบาลขอนแก่น

ได้รับประสานงาน จาก สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น ร่วมเป็นวิทยากร โครงการ นักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ ประจำปี 2567

โดยการให้ความรู้ ตามหลักสูตรการขอรับใบอนุญาตขับรถ ที่วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

วันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2567 ห้องประชุม ศรีจันทร์ ชั้น 4 วิทยาลัยเทคนิค ขอนแก่น

มี นักเรียนผู้เข้าร่วม จำนวน 120 จำนวน 2 รุ่น เป็น 240 คน เนื้อหา การฝึกช่วยฟื้นคืนชีพ ขั้นพื้นฐาน สำหรับประชาชน ( ปั้มหัวใจ ใครๆ ก็ทำเป็น )

ทั้งนี้ได้รับสนับสนุน ประกาศนัยบัตรการผ่านการอบรม จากมูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดขอนแก่น