ร่วมกิจกรรมเสริมสร้างทักษะ ในงาน ” KW OPEN HOUSE 2024″ ณ หอประชุม 100 ปี โรงเรียนกัลยาณวัตร

ศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด โรงพยาบาลขอนแก่น ได้รับประสานงานจาก กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนกัลยาณวัตร

ร่วมกิจกรรมเสริมสร้างทักษะ ในงาน ” KW OPEN HOUSE 2024″ ณ หอประชุม 100 ปี

มีนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม CPR ประชาชน จำนวน 554 คน และฝึกปฏิบัติ การเอาสิ่งแปลกปลอม

ออกจากทางเดินหายใจ โดย หลักสูตรฉุกเฉินการแพทย์ สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น