รับการศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลเพชรบูรณ์

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ได้เข้าศึกษาดูงานเพื่มศักยภาพในงานศัลยกรรมอุบัติเหตุ Trauma ward และ ICU Trauma

โดย นายแพทย์ธนิต สังคมกำแหง รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลขอนแก่น

นายแพทย์ธวัชชัย อิ่มพูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการภารกิจด้านบริการตติยภูมิขั้นสูงและหัวหน้าศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด  และ เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง

ร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ณ ห้องประชุม ประมุข จันทรวิมล อาคารสิรินธร ชั้น 4  โรงพยาบาลขอนแก่น