รับคณะศึกษางานจากโรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมประมุข จันทวิมล รพ.ขอนแก่น

ได้มีคณะศึกษางานจากโรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี

นำทีมโดยนายแพทย์ธิติ วรรณศิริ นายแพทย์ชำนาญการ กลุ่มงานศัลยกรรม

ศึกษาดูงานด้านระบบการดูแลรักษาผู้ป่วยอุบัติเหตุทางสมอง ณ โรงพยาบาลขอนแก่น
โดย นายแพทย์เสกสรร สุวรรณแพง รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลขอนแก่น

นำทีมต้อนรับการศึกษาดูงาน