ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน บาดเจ็บ – เสียชีวิต ถนนมิตรภาพ 14 กิโลเมตร ผ่านเมืองขอนแก่น

ศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด โรงพยาบาลขอนแก่น ได้รวบรวมข้อมูลสถิติอุบัติเหตุทางถนน บนถนนมิตรภาพ เมืองขอนแก่น

ซึ่งเราได้ทำโครงการกล้องตรวจจับความเร็วอัตโนมัติ และ โครงการการบังคับใช้กฎหมายด้วย กล้อง CCTV ตรวจจับผู้ฝ่าฝืนสัญญาณไฟ และ ไม่สวมหมวกนริภัย

แบบอัตโนมัติ ข้อมูลนี้ได้รวบรวมตั้งแต่ก่อนการดำเนินงาน ถึง ปัจจุบัน

เพื่อใช้ประเมินโครงการก่อนและหลังดำเนินงานว่าจำนว นการเกิดอุบัติเหตุลดลงหรือไม่