ประชุม การเตรียมความพร้อมเพื่อ การรับรองคุณภาพ TEMSA

ประชุม การเตรียมความพร้อมเพื่อ การรับรองคุณภาพ TEMSA หน่วยนำร่อง จำนวน 4 หน่วย ของ จังหวัด ขอนแก่น
ณ รร โฆษะ วันที่ 19 ธันวาคม 2565
ประกอบไปด้วย รพ ขอนแก่น รพ ชุมแพ ทต ท่าพระ ทต สาวะถี
ซึ่งได้รับการสนับสนุนผู้บริหารหน่วปยฏิบัติการในการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้