สอนการช่วยฟื้นคืนชีพและการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติให้แก่ เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

ศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด โรงพยาบาลขอนแก่น ได้รับการประสานวิทยากร ในการอบรม

การช่วยฟื้นคืนชีพและการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ ให้แก่

พนักงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิต จังหวัดขอนแก่น มีผู้เข้าอบรม จำนวน 50 คน ระยะเวลา 4 ชั่วโมง