จัดอบรม ครูอนามัย ในโครงการ 1 โรงเรียน 1 ครูอนามัย

วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 ศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด ร่วมกับ ศูนย์อนามัยที่ 7

จัดอบรม ครูอนามัย ในโครงการ 1 โรงเรียน 1 ครูอนามัย

ให้ความรู้ จำนวน 6 ฐาน มีครูอนามัยประจำโรงเรียน เข้าร่วม จำนวน 243 คน ฐานฝึกประกอบไปด้วย

1. ฐานในการแจ้งเหตุ 1669 โรคที่สำคัญ

2. ฐาน CPR c AED

3. ฐาน การช่วยคนจมน้ำ

4. การดาม

5. การห้ามเลือด

6. การเอาสิ่งแปลกปลอมออกจากทางเดินหายใจส่วนบน

ระยะเวลา 10.00-12.00 น.