ขอเชิญ บุคลากรโรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมให้คำมั่นสัญญา “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหต” เทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566

ด้วย ศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด โรงพยาบาลขอนแก่น​ ได้จัดกิจกรรมรณรงค์การป้องกันการบาดเจ็บสำหรับบุคลากรโรงพยาบาลขอนแก่นปี พ.ศ. 2566

โดยมีกิจกรรมคำมั่นสัญญาการขับขี่ปลอดภัยออนไลน์​ ระยะเวลาในวันที่ 23-29 ธันวาคม 2565

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการป้องกันการบาดเจ็บจากการใช้รถใช้ถนน

ให้กับบุคลากรโรงพยาบาลขอนแก่นโดยมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมความปลอดภัยของบุคลากรในการใช้รถใช้ถนน

 

ในการนี้ ศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด​ มีความประสงค์ขอเชิญบุคลากรโรงพยาบาลขอนแก่น​ร่วมกิจกรรมคำมั่นสัญญาการขับขี่ปลอดภัยออนไลน์​

ตาม​ Link ที่อยู่​ด้านล่าง

 

https://forms.gle/TB5Vst1721QCLrmU9