ประชุม การพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลและการนำไปใช้ข้อมูลในระบบการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุและเจ็บป่วยฉุกเฉิน จังหวัดขอนแก่น

ศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด ได้รถประมาณดำเนินงานวิจัยจากคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในโครงการ การพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลและการนำไปใช้ข้อมูลในระบบการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุและเจ็บป่วยฉุกเฉิน จังหวัดขอนแก่น
ได้มีการเชิญผู้ดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินในโรงพยาบาลชุมชนทุกอำเภอ​ในจังหวัดขอนแก่น ร่วมประชุมระดมสมองเพื่อวิเคราะห์
สถานการณ์การดูแลผู้บาดเจ็บหลายระบบ​ ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น

นำทีมโดยนายแพทย์ธวัชชัยอิ่มพูล​ นายแพทย์เศรษฐพงษ์​ ธนูรัตน์ และนายพรชัย​ คำเพิงใจ และคณะวิจัยในโครงการเข้าร่วมประชุม