ประกาศรายชื่อผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป เพื่อมาปฏิบัติงานในหน้าที่ พรจ.โรงพยาบาลขอนแก่น

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัต