ประชุมแบบมีส่วนร่วมเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์และจัดทำหลักสูตรฉุกเฉินการแพทย์ในโรงเรียน​

ศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด ได้รถประมาณดำเนินงานวิจัยจากคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในโครงการการพัฒนาหลักสูตรฉุกเฉินการแพทย์สำหรับนักเรียนโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัดขอนแก่น
ได้มีการจัดประชุมแบบมีส่วนร่วมเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์และจัดทำหลักสูตรฉุกเฉินการแพทย์ในโรงเรียน​

ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ณโรงแรมเจริญธานีขอนแก่น โดยมีนายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ,

นายแพทย์เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น

และนายศักดา​ ชัยภัย​ ผู้​อำนวยการ​สพม.ขอนแก่น เป็นที่ปรึกษาโครงการ
นำทีมโดย นายแพทย์ธวัชชัย อิ่มพูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการภารกิจด้านบริการตติยภูมิขั้นสูง และหัวหน้าสำนักงานศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด

ดร.คเชนทร์​ กองพิลา ท่านผอ.กลุ่ม​นิเทศ​ฯ ​ศน.อิญนรา​ กองอินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น

​และคณาจารย์​ จากทุกอำเภอในจังหวัดขอนแก่นรวม 30 โรงเรียน