จัดอบรม หลักสูตร Pre hospital emergency nurse Phen รุ่น 24

วันที่ 20-24 มีนาคม 2566 ศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด โรงพยาบาลขอนแก่นได้จัดอบรม หลักสูตร Pre hospital emergency nurse Phen รุ่น 24

ผู้เข้าอบรม เป็นพยาบาลวิชาชีพ เจ้าพนักงานกู้ชีพ เจ้าพนักงานสาธารณสุข จำนวนทั้งสิ้น 87 คน จากทั่วประเทศ

วัตถุประสงค์ เพิ่อเพิ่มพูนทักษะ การออกปฏิบัติการ นอกโรงพยาบาล ตลอดจน ฝึกทักษะการบริหารจัดการทางการแพทย์

เมื่อเกิดเหตุสาธารณภัย ตลอดจนการบริหารจัดการ กรณีสารเคมีรั่วไหล และเผชิญเหตุ

ซึ่งข้อเสนอแนะ นำไปปรับเรื่องเวลา จำนวนผู้เข้าอบรม ไม่ควรเกิน60คน เสนอแนะ ปีละ 2 รุ่น

ได้รับเกียรติ เปิดโครงการฝึกอบรม โดย นพ เสกสรร สุวรรณแพง รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ กล่าวรายงาน โดย คุณ ธัญรัศมิ์ ปิยวัชรเวลา รองหัวหน้าพยาบาล ด้านบริหาร