ให้ความรู้ หลักสูตร นักเรียนนายสิบตำรวจ ( ภาคบูรณาการ) ฝึกภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เรื่อง CPR c AED การสิ่งแปลกปลอมออกจากทางเดินหายใจ

วันที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 14.00-16.00 น. ร่วมให้ความรู้ หลักสูตร นักเรียนนายสิบตำรวจ ( ภาคบูรณาการ)

ฝึกภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เรื่อง CPR c AED การสิ่งแปลกปลอมออกจากทางเดินหายใจ

ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 4 จำนวน 100 คน วิทยากร ศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด โรงพยาบาลขอนแก่น