ร่วมพิธีมอบหมวกกันน็อกจำนวน500ใบ เพื่อขับเคลื่อนวาระ”จังหวัดขอนแก่นขับขี่ปลอดภัย 365 วัน”

วันที่ 28 กันยายน 2566 ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤติบำบัด โรงพยาบาลขอนแก่น

ร่วมกันกับศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดขอนแก่นและมหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ตึกอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ร่วมพิธีมอบหมวกกันน็อกจำนวน500ใบ เพื่อขับเคลื่อนวาระ”จังหวัดขอนแก่นขับขี่ปลอดภัย 365 วัน”

เพื่อลดอัตราเจ็บ อัตราตาย ตามนโยบายของจังหวัดขอนแก่น