จัดกิจกรรมบุคลากรโรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมใจ ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567

ในวันที่ 28 ธันวาคม 2567 เวลา 09.00 -12.00 น. ศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัดโรงพยาบาลขอนแก่น

ได้จัดกิจกรรม “บุคลากรกิจกรรมบุคลากรโรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมใจ ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567”

ณ บริเวณโถง ชั้น1 อาคารสิรินธร ชั้น4 โรงพยาบาลขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อรณรงค์และส่งเสริมการป้องกันอุบัติเหตุจากการใช้รถ ใช้ถนน ของบุคลากรโรงพยาบาลขอนแก่น

และผู้มาใช้บริการ โดยมีกิจกรรมให้คำมั่นสัญญา เพื่อสร้างความตระหนักในการป้องกันอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนนของตนเอง และครอบครัว

ในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยมีบุคลากรและประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก