โครงการ refresh CPR for First response ณ ห้องประชุม เซนทรัล พลาซ่า

โครงการ refresh CPR for First response ณ ห้องประชุม เซนทรัล พลาซ่า

โดยวิทยากร โรงพยาบาลขอนแก่น จัดขึ้นวันที่ 30 กันยายน 2565 เวลา 14.00-16.30 น.

เพื่อฟื้นฟูทักษะในการช่วยเหลือ หากพบผู้ป่วยฉุกเฉินหมดสติ

มีผู้สนใจ พนักงานของเซนทรัลจำนวน 30 คน เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้