30 ปี ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดขอนแก่น

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 – 10.00 น.ณ ห้องประชุมศรีจันทร์ โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

รศ.นพ.เชิดชัย ตันติศิรินทร์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุขได้ให้เกียรติ มาเป็นประธานเปิดงาน 30 ปีระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดขอนแก่น

พร้อมด้วยนายจิรศักดิ์ สีหามาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นให้การกล่าวต้อนรับ

นายแพทย์อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นกล่าวรายงาน

นายแพทย์เกรียงศักดิ์  วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น

นายแพทย์วิทยา ชาติบัญชาชัย ผู้เชี่ยวชาญในคณะที่ปรึกษาขององค์การอนามัยโลก ด้านการป้องกันการบาดเจ็บ

และผู้มีเกียรติจากเครือข่ายภาครัฐและเอกชน และผู้ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดขอนแก่นรวม 350 คน

ซึ่งจังหวัดขอนแก่นได้มีการริเริ่มเปิดระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เมื่อปี พ.ศ.2536

มีเปิดหน่วยกู้ชีพแห่งแรกของจังหวัดขอนแก่น คือมูลนิธิขอนแก่นจิตกุศลและโรงพยาบาลขอนแก่นจึงได้เปิดหน่วยกู้ชีพเป็นแห่งที่ 2

โดยการสั่งการของสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นผ่านหมายเลขฉุกเฉิน 191

โรงพยาบาลขอนแก่นได้เดินทางไปศึกษาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

และมีการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นอย่างต่อเนื่อง

และมีการปรับการเรียกใช้บริการ ผ่านหมายเลขฉุกเฉิน 1669 ในปี พ.ศ. 2548 ปัจจุบันจังหวัดขอนแก่นมีหน่วยปฏิบัติการระดับสูง จำนวน 198  หน่วย

หน่วยปฏิบัติการระดับพื้นฐาน  27 หน่วย และมีผู้ปฏิบัติการในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินทั้งสิ้น 3,018  คน

มีความครอบคลุมของหน่วยปฏิบัติการร้อยละ92.4มีการออกปฏิบัติการมากที่สุดในประเทศมาเป็นสิบกว่าปีติดต่อกัน

โดยในช่วง 5 ปีย้อนหลัง จังหวัดขอนแก่น มีการออกปฏิบัติการเฉลี่ย 98,000ครั้ง/ปี

จากวันนั้นถึงวันนี้จังหวัดขอนแก่นได้การออกปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนครบ 30 ปี

ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ได้คณะกรรมการได้เห็นความสำคัญ และจัดงานนี้ขึ้น

โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อให้ระลึกถึงประวัติศาสตร์ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดขอนแก่น

ทำให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ และพัฒนาระบบบริการจากประวัติศาสตร์นี้อย่างยั่งยืนต่อไป