สอน ปฐมพยาบาลเบื้องต้นการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานด้วยเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED)

ศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัดร่วมกับกลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น

ร่วมเป็นวิทยากรสอน ปฐมพยาบาลเบื้องต้นการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานด้วยเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED)

แก่บุคลากร สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 7 ขอนแก่น ในวันที่ 27 ตุลาคม 2561

ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (KICE)