ต้อนรับ Dr. Shinji Nakahara and Dr. Masao ในการเตรียมความพร้อมในการทำ MOU with Teikyo University

วันที่ 31 ตุลาคม 2565 ศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด โรงพยาบาล

นำโดย นพ เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น

ให้การต้อนรับ Dr. Shinji Nakahara and Dr. Masao

ในการเตรียมความพร้อมในการทำ MOU with Teikyo University and Research Collaboration

ทั้งนี้ มีการเยี่ยมชมและให้คำแนะนำในการ ศึกษาวิจัย ที่เกี่ยวกับ

ผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุที่มารับการรักษาในโรงพยาบาลขอนแก่น