ประมวลภาพกิจกรรมการอบรมเสริมสร้างแรงจูงใจในการขับรถฉุกเฉินปลอดภัย รุ่น 1 – 2

เมื่อวันที่ 16 – 19 ตุลาคม 2561 ศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัดได้จัดอบรมเสริมสร้างแรงจูงใจในการขับรถฉุกเฉินปลอดภัย รุ่น 1 – 2

โดยรุ่นที่ 1 ได้จัดในวันที่ 16 – 17 ตุลาคม 2561 และ รุ่นที่ 2 ในวันที่ 18 – 19 ตุลาคม 2561 ณ สถาบันไอดีไดร์ฟเวอร์ ( ID Driver )

โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ พนักงานขับรถพยาบาล พนักงานขับรถฉุกเฉิน ในจังหวัดขอนแก่น

จำนวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 จำนวน 50 คน และ รุ่นที่ 2 จำนวน 51 คน โดยมีวัตถุประสงค์

  1. เพื่อเพิ่มสมรรถนะการขับรถพยาบาลปลอดภัยให้แก่พนักงานขับรถพยาบาลในจังหวัดขอนแก่น
  2. เป็นการสร้างทัศนคติและวัฒนธรรมความปลอดภัยในการขับขี่

ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ค่ะ