อบรม Safety EMS Ambulance Driver รุ่นที่ 3

ศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด ได้จัดทำโครงการอบรม Safety EMS Ambulance Driver รุ่นที่ 3

ณ วันที่ 21-22 ธันวาคม 2563 ณ เทศบาลเมืองศิลา ตำบลศิลา อำเภอเมือง ขอนแก่น

โดยมีวัตถุประสงค์คือ

  1. เพื่อเพิ่มทักษะในการขับรถฉุกเฉินแก่เครือข่ายกู้ชีพจังหวัดขอนแก่น

กลุ่มเป้าหมายคือ พนักงานขับรถในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน เครือข่ายกู้ชีพจังหวัดขอนแก่น 40 คน