ร่วมแสดงความยินดีกับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

 

ศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด นำโดยนายแพทย์ธวัชชัย อิ่มพูล ผู้อำนวยการศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด

ได้เข้าพบ ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เพื่อแสดงความยินดี

เนื่องในโอกาสได้เข้ารับตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น