CPR Challange

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 โรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมกับ จังหวัดขอนแก่น โดยศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด ได้จัดการแข่งขัน CPR Challenge และ ตลาดนัดวิชาการสุขภาพ ” ทักษะชีวิต เพื่อก้าวสู่ Smart City ” โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล เป็นประธานในการเปิดงาน ท่านนายแพทย์พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น นายแพทย์ชาญชัญ จันทรวรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอแก่นได้ให้เกียรติเข้าร่วมงาน นอกจากนี้ยังมีนักเรียน และ นักศึกษา จากโรงเรียนทั่วจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมการแข่งขัน CPR Challenge ทั้งสิ้นจำนวน 70 ทีม และ มีนักเรียน และประชาชน สนใจเข้าร่วมกิจกรรมตลาดวิชาการสุขภาพ ” ทักษะชีวิต เพื่อก้าวสู่ Smart city” จำนวนกว่า 1000 คน ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดงาน คือ เพื่อให้ประชาชนคนขอนแก่น มีความรู้และทักษะในการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติได้อย่างถูกต้อง และเป็นการสร้างจิตสำนึก การช่วยเหลือผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉิน ให้กับประชาชนจังหวัดขอนแก่น ภายในงานยังได้มีการมอบเครื่อง AED ให้กับหน่วยงานต่างๆในจังหวัดขอนแก่น จำนวน 20 เครื่อง โดยได้รับงบประมาณจากการจัดแข่งขัน Golf การกุศลเมื่อเดือนกันยายน 2560 และ มีการรับมอบรถ Ambulance จากบริษัท บริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด มูลค่ากว่า 3.5 ล้านบาท

ซึ่งผลการแข่งขันประเภททีม อุดมศึกษา
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ทีมที่ 2ศูนย์จังหวัดขอนแก่น ได้รับโล่รางวัลจาก ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีมวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.ขอนแก่น ได้รับโล่รางวัลจาก ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ ทีมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ทีมที่ 2วิทยาเขตขอนแก่น ได้รับโล่รางวัลจาก ท่านายกเทศมนตรีนครขอนแก่น

และผลการแข่งขันประเภททีม มัธยมศึกษา
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก โรงเรียนนครขอนแก่น ทีม B ได้รับโล่รางวัลจาก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 25
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนนครขอนแก่น ทีม A ได้รับโล่รางวัลจาก นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ได้รับโล่รางวัลจาก ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น

ในการนี้ งานจะไม่สามารถสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ถ้าไม่ได้รับความสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และบริษัท ห้างร้านต่างๆ
อาทิเช่น โรงแรมเจริญธานี โรงแรมโฆษะ บริษัทเทลลี่360 บริษัทเมดิทอป บริษัทโมเดอร์นฟอร์มเฮลท์แอนด์แคร์ จำกัด (มหาชน) บริษัทเซนท์เมด ขอนแก่น เค เค กรุ๊ปจำกัด บริษัทไอดีไดรฟ์ จำกัด ธนาคารแห่งประเทศไทย-ขอนแก่น ท่านสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พตต.พรหมรัฏฐเขต อามคำไพ ผู้บังคับการตำรวจภูธรอำเภอเมืองขอนแก่น โรงพยาบาลขอนแก่นราม โรงพยาบาลกรุงเทพ-ขอนแก่น บริษัทมิด-เวสต์เด้นทอล กรุ๊ป จำกัด ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีจันทร์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรขอนแก่น ธนาคารอาคารสงเคราะห์ขอนแก่น บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สอจร | สนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจร
มูลนิธิโรงพยาบาลขอนแก่น มูลนิธิสว่างขอนแก่นสามัคคีอุทิศ บริษัท โค้วยู่ฮะมอเตอร์ จำกัด สาขาขอนแก่น และขอขอบคุณนักเรียน นักศึกษา ประชาชน ที่เข้าร่วมงานให้ครั้งนี้ด้วยค่ะ