ให้ความรู้ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และ CPR ประชาชน

ศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัดได้รับการ ประสาน การให้ความรู้ CPR ประชาชน

การช่วยเอาสิ่งแปลกปลอมออกจากทางเดินหายใจ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ในเดือน พ.ย 2565 จำนวน

ทั้งสิ้น 300 คน ประกอบด้วย

1. บ. โตโยต้า ขอนแก่น 2 รุ่น จำนวน 100 คน
2. นักศึกษาสาขาการบิน ม ศรีปทุม ขอนแก่น จำนวน 100 คน
3. บ ไทยน้ำทิพย์ ขอนแก่น จำนวน 50 คน
4. ศูนย์การแพทย์เพื่อการมีบุตร เอสเอฟซีเฟอร์ทิลิตี้ขอนแก่น จำนวน 50 คน