ขอแสดงความยินดี หน่วยปฏิบัติการการแพทย์จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2566 จำนวน 225 หน่วย

ขอแสดงความยินดี หน่วยปฏิบัติการ การแพทย์ จังหวัด ขอนแก่น ปีงบประมาณ 2566 จำนวน 225 หน่วย

ที่ผ่านการตรวจ รับรองมาตรฐาน จากผู้ตรวจ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน กำหนด ขอบคุณทุกความมุ่งมั่น

ทำให้ให้ประชาชนมีความปลอดภัย และความตั้งใจในการบริการตลอด 24 ชม ศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด โรงพยาบาลขอนแก่น

ในฐานะหน่วยสนับสนุน ขอให้ทุกหน่วย ปฏิบัติหน้าที่ ตามมาตรฐาน การดูแลและคำนึงถึงความปลอดภัย เป็นสำคัญ

สำหรับ หน่วยที่ยังไม่พร้อมในการรับการรับรอง ขอให้เพิ่มมาตรฐานและเตรียมความพร้อมในการตรวจในปีต่อไป

 

หน่วยที่ได้รับการอนุมัติ 225 หน่วย

หน่วยที่ขอขยายเวลา 7 หน่วย