พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับพนักงานฉุกเฉินทางการแพทย์รุ่น 9/2563

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด โรงพยาบาลขอนแก่น

ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับพนักงานฉุกเฉินทางการแพทย์ โดยได้รับเกียรติจาก

นายแพทย์ธวัชชัย อิ่มพูลผู้อำนวยการศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัดเป็นผู้มอบ

ซึ่งได้เข้าอบรมเมื่อวันที่ 2 – 20 มีนาคม 2563 โดยมีผู้ที่ผ่านการอบรมฝึกหลักสูตรนี้จำนวน    คน

ขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้ด้วยนะคะ