แจ้งความประสงค์จัดอบรม การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน สำหรับประชาชน จังหวัดขอนแก่น

 

เนื่องจากมีระบาดโรคโควิด – 19 ระลอกใหม่ ทางศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด

จึงมีการชะลอการอบรมออกไปก่อนระยะหนึ่ง

แต่ทางศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัดจ ก็มีนโยบายในการวางแผนการอบรม

การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน สำหรับประชาชนทั่วไป ภายนอกโรงพยาบาล ในห้วงที่มีการระบาดของโควิดนี้ แบบ New Normal

หากหน่วยงานใดมีความประสงค์จะให้ทางศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด เป็นวิทยากรในการจัดอบรม

ท่านสามารถประสานไปยัง คุณสุธิดา จันทร์จรัส หมายเลขโทรศัพท์ 043-009900 ต่อ 1103