แพทย์เกาหลีเหนือพบ ผ.อ. ร.พ.ขอนแก่น ก่อนเดินทางกลับ

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561 แพทย์จากประเทศเกาหลีเหนือซึ่งเดินทางมาฝึกงานในส่วนของแผนกศัลยกรรมกระดูก

และระบบงานอุบัติเหตุในโรงพยาบาลขอนแก่น ตั้งแต่ 1 กันยายน 2561 – 26 ตุลาคม 2561 เป็นเวลาเกือบ 2 เดือน

ได้เข้าพบท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น นายแพทย์ชาญชัย จันทรวรชัยกุล เพื่อกล่าวคำอำลา

และ กล่าวขอบคุณ ก่อนจะเดินทางกลับประเทศเกาหลีเหนือ