Public AED Khon Kean พร้อมใช้ ทุกเมื่อ เชื่อมือเรา คนขอนแก่น

มูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ ศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด โรงพยาบาลขอนแก่น ดำเนินการตรวจสอบ ความพร้อม เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ สาธารณะ ( Public AED ) ภายใน จังหวัดขอนแก่น จำนวน 20 แห่ง ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2565 เพื่อ เตรียมความพร้อมรับ ช่วงเทศกาล ปีใหม่ 2566 และให้ความรู้แก่ประชาชน เจ้าหน้าที่ ที่อยู่ใกล้เครื่อง AED เพื่อฟื้นฟูความรู้ ในการทำ CPR ระหว่าง รอ รถพยาบาลจากระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 1669 ขอนแก่น เน้นการแจ้งเหตุ ป่วยอะไร ป่วยที่ไหน แจ้งเบอร์โทรกลับ เพื่อลดระยะเวลาการ เข้าถึงของทีมในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน