รณรงค์และป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

[meta_gallery_carousel slide_to_show="4" slide_to_scroll="1" autoplay="true" autoplay_speed="3000" show_title="false"]

ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล 

ได้ให้สัมภาษณ์ในการรณรงค์ป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2564