รณรงค์และป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล 

ได้ให้สัมภาษณ์ในการรณรงค์ป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2564