สร้างสุขภาพดี แถมฟรีประหยัดพลังงาน ที่มา : งานสื่อสารองค์กรคณะเเพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล