ศูนย์แพทย์ชุมชนวัดหนองแวง

แผนที่ตั้ง

ศูนย์แพทย์ชุมชนวัดหนองแวง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น โทร.043-237695

ทันตแพทย์ออกให้บริการทุกวันจันทร์ และวันพุธ

เวลา 8.30 – 12.00 น. ให้บริการตรวจฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน และถอนฟัน(สำหรับผู้ป่วยทั่วไป)

เวลา 13.00 – 16.00 น. ให้บริการตรวจฟัน และทำฟันปลอม(สำหรับผู้ป่วยนัด)