คลินิกเพิ่มพิเศษ

บริการเพิ่มพิเศษสำหรับประชาชน (Convenient Health Care)

การเปิดบริการเพิ่มพิเศษสำหรับประชาชนในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2560 (Convenient Health Care) มี 3 ประเด็นคือ  เพื่อ 1) ลดความแออัดของผู้ป่วย  2) เพื่อสนับสนุนศักยภาพและค่าตอบแทนของบุคลากร 3) เพื่อช่วยระบบการเงินของโรงพยาบาลซึ่งการบริการต้องเป็นการบริการนอกเวลาราชการเท่านั้น ซึ่งตามคำสั่งของกระทรวงให้โรงพยาบาลขอนแก่น ได้ดำเนินการได้ตั้งแต่ เดือนมิถุนายน

  1. การผ่าตัด
  2. ผู้ป่วยใน

การผ่าตัด

  1. ผ่าตัดโดยแพทย์และทีมผู้เชี่ยวชาญ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย สาขาศัลยกรรมทั่วไป ศัลยกรรมหลอดเลือดศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะศัลยกรรมทางเดินอาหารศัลยกรรมเต้านม ทรวงอก จักษุ หูคอจมูก  และสูติกรรม
  2. การผ่าตัดเป็นการกำหนดการผ่าตัดแบบล่วงหน้า (Elective Case)
  3. สามารถระบุวันผ่าตัดได้
  4. นอนพักรักษาในหอผู้ป่วยพิเศษ
  5. มีการบริการรวดเร็ว มาตรฐาน ปลอดภัย
  6. มีผู้ประสานงานการดูแลรักษาพยาบาล ตลอด 24 ชั่วโมง

ผู้ประสานหลัก พว.หนูเพียร  ชาทองยศ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โทร. 081 – 9640339

ผู้ช่วยผู้ประสานงาน นางสุพัตรา  เพรงมา  เจ้าพนักงานธุรการ โทร. 062 – 8987469