คลินิกพิเศษ (นอกเวลา)

มิติใหม่ของการบริการ…คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลขอนแก่น

พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง รอไม่นาน บริการประทับใจ เบิกค่ายาได้ตามสิทธิ์

ค่าบริการ เริ่มต้นที่ 250 บาท

เริ่ม 1 กุมภาพันธ์ 2562 เปิดให้บริการทุกวัน เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

ติดต่อสอบถามและจองคิวตรวจ ได้ที่ หน่วยประสานงานคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ โทร 043 – 009900 ต่อ 4535