คลินิกพิเศษ (นอกเวลา)

คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลขอนแก่น

พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง รอไม่นาน บริการประทับใจ เบิกค่ายาได้ตามสิทธิ์

ค่าบริการ เริ่มต้นที่ 250 บาท

ติดต่อสอบถามได้ที่ กลุ่มงานผู้ป่วยนอก
โทร. 043-009900 ต่อ 1132 คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลขอนแก่น