วิดีโอความรู้สุขภาพ

อาหาร ที่ทำให้เกิดการอักเสบ /What Foods Cause Inflammation
อาการแสดงของการอักเสบเรื้้อรัง /Symptoms and Signs of Chronic Inflammaton
น้ำตาล ทำให้เกิดการอักเสบได้อย่างไร ? Why excess sugar is bad for you FIN
การขาดน้ำ กระทบต่อหัวใจ และเส้นเลือดอย่างไร ? ehydration and Cardiovasculr system
การดื่มน้ำ ช่วยให้เลิกสูบบุหรี่ได้หรือไม่ ? / Can Water Stop Smoking
ท่านป้องกันการอักเสบได้อย่างไร ? / Preventing Inflammation