ติดต่อเรา

โรงพยาบาลขอนแก่น

ที่อยู่: 54 ถ.ศรีจันทร์ ต ในเมือง อ.เมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000
โทร: (+66) 043 009 900
Fax: 043 – 236974, 043 – 236006, 043 – 236042
ฉุกเฉิน: 1669
Email : prkkh2016@gmail.com
ID Line : prkkh

งานสารบรรณ โรงพยาบาลขอนแก่น

Email : saraban-kkh@moph.go.th
ID Line : @935vqyey