ฟูโรซีไมด์ (Furosemide) สไปโรโนแลคโตน (Spironolactone)

ฟูโรซีไมด์ (Furosemide) สไปโรโนแลคโตน (Spironolactone)
เป็นยาขับปัสสาวะ โดยออกฤทธิ์ช่วยกระตุ้นการปัสสาวะ ขับของเหลวและโซเดียมส่วนเกินออกจากร่างกาย ใช้ในผู้ป่วยที่มีโรคหัวใจวาย ความดันโลหิตสูง หรือโรคไต เนื่องจากมีการคั่งของน้ำและเกลือแร่ในร่างกาย ซึ่งหากคั่งมากจะเกิดภาวะน้ำท่วมปอดหรือภาวะหัวใจล้มเหลว
อาการข้างเคียงทั่วไปที่อาจพบได้ คือ ปัสสาวะบ่อยกว่าปกติ เกิดภาวะไม่สมดุลของเกลือแร่ วิงเวียนศีรษะ ปวดศีรษะ กระหายน้ำบ่อย เกิดภาวะขาดน้ำ ตะคริวที่กล้ามเนื้อ เกิดโรคเกี่ยวกับข้อต่อต่างๆ เช่น โรคเก๊าท์ เกิดภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศในเพศชาย ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้น ระดับคลอเลสเตอรอลสูงขึ้น เกิดผื่นที่ผิวหนัง ท้องเสีย แต่หากผู้ป่วยมีอาการผื่นขึ้นตามตัว เจ็บแน่นหน้าอก หายใจถี่ หายใจลำบาก หายใจมีเสียงหวีด ไตวาย หรือหัวใจเต้นผิดจังหวะ ควรไปพบแพทย์