ลอซาร์แทน (Losartan)

เป็นยาในกลุ่มแองจิโอเทนซินรีเซพเตอร์บล็อกเกอร์ (Angiotensin receptor blockers) โดยออกฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของฮอร์โมนแองจิโอเทนซิน 2 (Angiotensin II) ที่ทำให้หลอดเลือดตีบแคบ ส่งผลให้หลอดเลือดขยาย หรือคลายตัว ความดันในหลอดเลือดจึงลดลง และหัวใจสูบฉีดเลือดได้ดีขึ้น ใช้ในการรักษาโรคความดันโลหิตสูง ภาวะหัวใจวาย และโรคไตวายเรื้อรัง
อาการข้างเคียงทั่วไปที่อาจพบได้ คือ ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ คล้ายจะหมดสติ ความดันโลหิตต่ำ ง่วงซึม อ่อนเพลีย มีอาการคล้ายไข้หวัด อาหารไม่ย่อย อาเจียน ท้องเสีย ปวดหลัง ปวดเกร็งกล้ามเนื้อหรือกล้ามเนื้ออ่อนแรง นอนไม่หลับ เป็นต้น โดยยาในกลุ่มนี้จะทำให้เกิดการไอได้น้อยกว่า อีนาลาพริล (Enalapril)