อาการแทรกซ้อนที่อาจพบหลังการผ่าตัดหัวใจ

อาการแทรกซ้อนที่อาจพบหลังการผ่าตัดหัวใจ
1. มีเสมหะมาก ต้องพยายามขับเสมหะด้วยการไอตามที่ได้ฝึกซ้อมไว้บ่อยๆและพยายามทำให้ปอดพองไม่แฟบด้วยการหายใจเข้าลึกๆและเป่าลมออกยาวๆ ทำทุกครั้งที่มีเวลาที่นึกได้
2. เจ็บหน้าอก ส่วนใหญ่การเจ็บหน้าอกเกิดจากกระดูกหน้าอกที่มัดติดกันด้วยลวดเกิดขยับเล็กน้อย กระดูกหน้าอกที่เลื่อยออกจากกันจะกลับต่อเป็นชิ้นเดียวกันในเวลาประมาณ 6 สัปดาห์ (ถ้ามีเสียงกระดูกขบกันกึกกักหลังจาก 6 สัปดาห์ ควรแจ้งให้แพทย์ทราบ) ไม่ควรระงับหรือกดการไอไว้เพราะกลัวเจ็บหน้าอก
3. ตาพร่ามัว การผ่าตัดอาจส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของน้ำในลูกตาชั่วคราว ทำให้รู้สึกตามัวหรือตาพร่ามองอะไรไม่ชัด อาการจะหายไอเองในเวลาประมาณ 2-4 สัปดาห์ ไม่ควรรีบไปตัดแว่นหรือทำแว่นในระยะแรกหลังการผ่าตัดหัวใจ
4. ท้องอืด ไม่ถ่าย ไม่ผายลม แนะนำไม่ควรเบ่งถ่าย ให้ใช้ยาระบายหรือยาลดอาการท้องอืดที่แพทย์จัดให้
5. วิงเวียนศีรษะขณะเปลี่ยนท่า แนะนำให้เปลี่ยนท่าช้าๆ เช่น จากท่านอนเป็นท่านั่งหลังจากนั้นจึงเปลี่ยนเป็นท่ายืน
6. คลื่นไส้อาเจียน เบื่ออาหาร แนะนำให้รับประทานอาหารอ่อนย่อยง่าย และรับประทานทีละน้อยๆ แต่บ่อยครั้ง