อีนาลาพริล (Enalapril)

เป็นยาในกลุ่มยับยั้งแองจิโอเทนซินคอนเวอร์ติงเอนไซม์ (Angiotensin converting enzyme inhibitors) โดยออกฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ในร่างกายที่ผลิตฮอร์โมนแองจิโอเทนซิน 2 (Angiotensin II) ที่ทำให้หลอดเลือดตีบตันจนมีผลเพิ่มความดันโลหิตให้สูงขึ้น โดยยาส่งผลให้หลอดเลือดคลายตัวและเพิ่มการไหลเวียนของเลือด ซึ่งอาจช่วยให้หัวใจทำงานหนักน้อยลงด้วย ซึ่งยากลุ่มนี้ใช้ในการรักษา ป้องกัน และบรรเทาภาวะโรคหลายชนิด เช่น ความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดหัวใจ ภาวะหัวใจวาย โรคเบาหวาน โรคไตเรื้อรัง ภาวะหัวใจขาดเลือด โรคหนังแข็ง ไมเกรน เป็นต้น อาการข้างเคียงทั่วไปที่อาจพบได้ คือ ไอแห้งๆ อ่อนเพลีย เวียนศีรษะ ปวดศีรษะ เป็นต้น แต่หากผู้ป่วยมีอาการอักเสบ หรือติดเชื้อ เช่น เจ็บช่องปากขณะกลืนอาหาร มีไข้ ไอ รู้สึกเหนื่อย หรืออ่อนล้า หัวใจเต้นเร็ว หรือเต้นผิดจังหวะ เจ็บหน้าอก หายใจลำบาก มีอาการบวมที่เท้า ข้อเท้า หรือบริเวณขาส่วนล่าง และปัสสาวะได้น้อย เจ็บขณะปัสสาวะ หรือปัสสาวะลำบาก ควรไปพบแพทย์