แอสไพริน (Aspirin) โคลพิโดเกรล (Clopidogrel) ทิคากรีลอร์ (Ticagrelor)

แอสไพริน (Aspirin) โคลพิโดเกรล (Clopidogrel) ทิคากรีลอร์ (Ticagrelor)
เป็นยาในกลุ่มต้านเกล็ดเลือด (Antiplatelets) ใช้ลดการเกาะตัวกันของเกล็ดเลือด และช่วยป้องกันการอุดตันในหลอดเลือดหรือหัวใจ ใช้ในการรักษาโรคต่างๆ เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายตีบ อาการเจ็บหน้าอกที่มีสาเหตุจากหัวใจ เป็นต้น โดยใช้ในรักษาผู้ป่วยที่เพิ่งเข้ารับการผ่าตัดบายพาสหัวใจ ผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ ผ่าตัดขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยขดลวด หรืออาจใช้ป้องกันการเกาะตัวกันของเกล็ดเลือดในผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจห้องบนเต้นสั่นพลิ้วด้วยเช่นกัน
อาการข้างเคียงทั่วไปที่อาจพบได้ คือ เป็นไข้ หนาวสั่น คันตามผิวหนัง หน้าบวม มือบวม ท้องเสีย สับสน เป็นต้น แต่หากผู้ป่วยมีอาการ ผื่นขึ้นตามตัว แน่นหน้าอก เจ็บหน้าอก หายใจถี่ หายใจลำบาก หายใจมีเสียงหวีด ไอหรืออาเจียนโดยมีเลือดปน ปัสสาวะเป็นเลือด อุจจาระเป็นสีดำหรือมีเลือดปน ควรไปพบแพทย์