ทำบุญตักบาตรสร้างบุญกุศล

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2565 เวลา 07.00 น. กิจกรรมพิเศษและลูกค้าสัมพันธ์ ร่วมกับชมรมศรัทธาทำ โรงพยาบาลขอนแก่น   จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรประจำเดือน และวันคล้ายวันเกิดบุคลากรในเดือนธันวาคม  เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม บุคลากรโรงพยาบาลขอนแก่น  โดยมี นพ.เกรียงศักดิ์   วัชรนุกุลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น  นำคณะผู้บริหารและบุคลากรโรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรในครั้งนี้   ณ สวนธรรมธาริน  โรงพยาบาลขอนแก่น